Regulamin

I Zasady Maxbimmer BMW Klub Wrocław 


1.Maxbimmer BMW Klub Wrocław zrzesza pasjonatów marki BMW , wielbicieli sportów samochodowych oraz szeroko pojętej motoryzacji. 

2.Klub jest organizacją społeczną , nie są pobierane żadne wynagrodzenia za pracę włożoną w rozwój forum ani strony klubowej, jak również nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza. 

3.Dbamy o przyjazny klimat na forum jak również dokładamy wszelkich starań aby nasze spotkania i wyjazdy były bezpieczne dla każdego z uczestników a swoją postawą usiłujemy zmieniać niepochlebną opinię na temat kierowców BMW. 

4. Nasze spoty sprawnościowe organizujemy w miejscach które nie przeszkadzają innym kierowcom a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom. 

5. Nie tolerujemy braku kultury w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego , staramy się szanować przepisy ruchu drogowego i czerpać radość z jazdy BMW. 

II. Hierarchia klubowa 


1.Forumowicz: może nim zostać każdy internauta który wypełni formularz na forum i zarejestruje się. 

2.Przyjaciel forum: osoba aktywnie udzielająca się na forum , służąca swoimi radami innym forumowiczom, której wypowiedzi są rzeczowe a kultura osobista nie budzi zastrzeżeń. Status ten nadawany jest poprzez zgłoszenie kandydata wraz z uzasadnieniem przez któregoś z klubowiczów. Decyzja o nadaniu lub odrzuceniu kandydatury odbywa się na forum klubowym poprzez głosowanie wśród klubowiczów oraz zaakceptowanie kandydata przez Zarząd Klubu. 

3.Przyjaciel klubu: jest to osoba , której zaangażowanie w życie klubu wykracza poza ramy samego forum , aktywnie uczestniczy w spotkaniach i wyjazdach klubowych. Przyjęcie do tej grupy następuje w wyniku zgłoszenia kandydatury przez klubowicza a następnie poddaniu jej pod głosowanie oraz akceptację przez Zarząd Klubu. 

4.Maxbimmerki: jest to grupa w skład której wchodzą partnerki klubowiczów , prawo do uczestnictwa w tej grupie nabierane jest automatycznie po uprzednim zgłoszeniu przez nowego klubowicza chęci uczestnictwa swojej partnerki w grupie oraz po akceptacji Zarządu Klubu. 

5.Klubowicz: osoba , która przeszła poszczególne etapy rekrutacji i w wyniku głosowania klubowego oraz po akceptacji Zarządu Klubu dołączyła do grona klubowiczów, W sytuacji gdy klubowiczem zostanie kobieta będzie miała prawo określenia do której z grup na forum będzie chciała należeć : Klubowicze lub Maxbimmerki. Nauczeni doświadczeniem z kilkoma osobami, którym zbyt pochopnie zaufaliśmy i nadaliśmy status klubowicza jesteśmy zmuszeni do bardziej wnikliwego przyglądania się kandydatom i dlatego proces przyjmowania nowych osób jest złożony, ale daje gwarancję tego, że klubowiczem zostanie właściwa osoba . 

6. Zmiany statusu użytkowników są rozpatrywane dwa razy do roku, po spocie rozpoczynającym sezon i po urodzinach klubowych (na wiosnę oraz na jesień). Awans pomiędzy poszczególnymi statusami zależy w głównej mierze od forumowicza i jego zaangażowania. Czas przejścia z jednego statusu do drugiego nie jest ściśle określony, W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu, zasad koleżeństwa i współpracy w ramach określonej grupy Zarząd Klubu ma prawo do degradacji a w skrajnych przypadkach do usunięcia osoby z grupy jak również z forum. Obniżenie statusu może zostać zrobione w trybie natychmiastowym bez uwzględnienia terminów rozpatrywania awansów.

Pozostawiamy swobodę w ocenie kandydata do każdego podchodząc indywidualnie. Możemy zapewnić ,iż wszelkie próby „podlizywania się” , obiecywania załatwienia jakichś rzeczy dla Klubu w zamian za nadanie statusu klubowicza czy też domaganie się nadania statusu spełzną na niczym a w większości przypadków będą miały odwrotny skutek. 

III. Zarząd Klubu: 
- Krzysiek (Administrator) 
- Piotr - Kosa 


Zarząd Klubu został powołany w celu zapewnienia sprawnego podejmowania decyzji oraz interweniowania w sprawach spornych dotyczących działalności Forum i Klubu. Administrator lub Moderator ma prawo do nanoszenia poprawek w postach użytkownika w celu upomnienia lub wydania instrukcji 

IV. Forum 

1.Uprawnienia użytkownika korzystającego z Forum Użytkownik ma prawo do:
a) Uczestnictwa w życiu Forum przestrzegając zasad netykiety. 
b) Zakładania nowych tematów, pisania postów, zamieszczania zdjęć, wystawiania ogłoszeń kupna/sprzedaży. 
c) Uczestnictwa w spotkaniach i zlotach organizowanych dla użytkowników forum. Użytkownik ma obowiązek zastosować się do poleceń zawartych w upomnieniu otrzymanym od administratora lub moderatora np. korekta treści zawartej w poście. 

2.Usunięcie użytkownika z Forum 
a) Konto użytkownika, który nie przestrzega zasad ogólnej kultury a w szczególności obraża innych użytkowników forum może zostać usunięte w trybie natychmiastowym. 
b) Usunięcie może nastąpić również poprzez brak reakcji na pouczenie Administratora zawartego w e-mail’u lub w Wiadomości Prywatnej. 
c) W przypadkach szczególnych Administrator ma prawo zablokować dostęp do forum poprzez umieszczenie adresu IP użytkownika na BAN-liście oraz może skasować posty osoby usuniętej. 

V. System kar 

Na Forum istnieje specjalny system kar i ostrzeżeń, który ma zastosowanie w sytuacjach: 

1.niedostosowania się użytkowników do ogólnych zasad netykiety 
2.niekulturalnego zachowania wobec innych użytkowników Forum 
3.naruszania zasad kultury wypowiedzi zarówno na Forum jak i w wiadomościach prywatnych(PW) 
4.zbędnego nabijania postów lub pisania nie na temat Wszelkie spory należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez Prywatne Wiadomości. Osoba, która będzie się starała sprowokować swoimi wypowiedziami na forum inną osobę zostanie „nagrodzona” stosownym upomnieniem. 

VI. Zmiany w regulaminie 

Zmiany w regulaminie jak również, dodatkowe zapisy zostają opublikowane na forum ogólnym w wyniku uprzednich konsultacji klubowiczów na forum klubowym oraz po zaakceptowaniu ostatecznej wersji poprawek przez Zarząd Klubu. Wszystkie modyfikacje zawarte w nowej wersji regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na forum. Wszystkie zamieszczone materiały na stronach:
www.maxbimmer.pl oraz podstronach są własnością Maxbimmer BMW Klub Wrocław i podlegają ochronie na podstawie USTAWY O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, BMW KLUB Wrocław szyfruje w bazie hasła kont użytkowników, a także numery IP. Hasła nikt nie jest w stanie odczytać i w przypadku utraty, zostaje wygenerowane nowe hasło. Numer IP oraz adres email jest widoczny jedynie dla administratora forum, BMW Klub Wrocław nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim odnośnie numerów IP użytkowników, haseł oraz adresów e-mail. Takie dane mogą zostać przekazane tylko na wniosek prokuratora. 

BMW Klub Wrocław zastrzega sobie możliwość przesłania na adres e-mail z profilu użytkownika informację odnośnie organizowanych imprez jak również wszelkich informacji typowo administracyjnych. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez BMW Klub Wrocław wszelkich umieszczonych na forum informacji z zachowaniem autorstwa wiadomości. Rejestracja na tym forum jest darmowa! Nalegamy jednak, aby przestrzegać zasad, które poniżej zostały przedstawione. Jeśli zgadzasz sie z zasadami, zaznacz pole "Zgadzam się" i przejdź do dalszej części rejestracji. Jeśli zaś nie zgadzasz się i chciałbyś anulować rejestrację, kliknij TU, aby powrócić do głównej strony forum.Nad poprawnością przestrzegania zasad będą czuwać moderatorzy [ARG:2 UNDEFINED].

Wszystkie wypowiedzi wyrażają punkt widzenia użytkownika, który je piszą, zatem ani właściciel [ARG:2 UNDEFINED], ani Maxbimmmer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość wiadomości.
Poprzez przyjecie tych zasad gwarantujesz, ze nie będziesz umieszczał żadnych wiadomości o treści obraźliwej, wulgarnej, seksualnej, głoszącej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszającej prawo.


Administratorzy i moderatorzy serwisu [ARG:2 UNDEFINED] zastrzegają sobie prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia lub zamykania dowolnej wiadomości lub wątku bez podania przyczyny.